Site Manager/ Platschef

Location: Kiruna, Sweden
Duration 6 months

Position description

We are currently looking for a Site Manager for our client in Kiruna, Sweden. The start would be as soon as possible and the estimated project duration is 6 months.

In this role you will have the following responsibilities:

 • Overall responsibility for leading and distributing work towards set goals
 • Responsibility for everything from the tender stage and planning to the final inspection and handing over
 • Responsibility for the work environment, personnel, finances, quality and environment in your duties
 • Independently lead and design projects, with your help you have talented colleagues, subcontractors and craftsmen
 • You will also be responsible for internal and external final inspections, compliance with contracts and keeping schedules

What do we expect from you?

 • Civil engineering degree and / or equivalent work experience
 • Some years of experience as a supervisor, project engineer, site manager or equivalent in land, construction and / or construction
 • Sense of economy and good planning skills
 • Curiosity, innovative thinking and problem solving skill
 • You have an easy way of establishing relationships with both customers and employees and possess a business mindset
 • Drive and forward spirit
 • To be self-directed, goal-oriented and responsible
 • To be motivated by being part of a developing process organization where you have an impact on the customer supply chain
 • Business attitued and you enjoy having contact areas internally but aslo within the group

Languages:

 • English language
 • Swedish would be a plus

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense is an operator for experts and workforce in the field of industry. We employ about 1 000 people a year. Enersense was founded in 2005 and our experience already covers a total of 39 countries, 62 different nationalities and 562 different job functions. Our mission is to connect skilled professionals to challenging jobs in our customer companies in Finland and worldwide. Our customers focus on many different industries, such as energy, construction and manufacturing.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today.

------------------------------------------------------------

Vi söker för närvarande en Platschef för vår kund i Kiruna, Sverige. Starten är så snart som möjligt och den beräknade projektlängden är 6 månader.

Som Platschef kommer du att ha ansvar för följande uppgifter:

 • Ha ansvaret för att leda och fördela arbetet mot uppställda mål
 • Ha ansvar för allt ifrån anbudsskede och projektering fram till slutbesiktning och överlämnande
 • Ha ansvar för arbetsmiljö, personal, ekonomi, kvalitet och miljö i dina arbetsuppgifter
 • Att självständigt leda och forma projekt, till din hjälp har du duktiga kollegor, underentreprenörer och hantverkare
 • Ha ansvar för interna och externa slutbesiktningar, efterlevande av kontrakt och hålla tidplaner

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Ingenjörsutbildning och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet
 • Några års erfarenhet som arbetsledare, projektingenjör, platschef eller motsvarande inom mark, bygg och/eller anläggning
 • Ett sinne för ekonomi och god planeringsförmåga
 • Nyfikenhet och nytänkande är viktiga egenskaper för denna tjänst då mycket handlar om problemlösning
 • Har lätt för att skapa relationer med såväl kunder som medarbetare och besitter ett affärsmässigt tank
 • Driv och framåtand
 • Du är självgående, målinriktad och ansvarstagande
 • Du motiveras av att vara delaktig i en utvecklande processorganisation där du har en påverkan på leveranskedjan till kund
 • Ett affärsmässigt förhållningssätt och trivs att ha kontaktytor internt men även inom koncernen

Språkkunskaper:

 • Engelska
 • Språkkunskaper i svenska är ett plus

Genom att skapa en profil på vår hemsida och genom att gå med i vårat kandidat nätverk, kan du mycket väl vara våran nästa match.

Tjänsten kommer att tillsättas så snart en lämplig sökande har hittats.

Apply now