Lead Planner/ Johtava projektisuunnittelija

Location: Porvoo, Finland
Duration -

Position description

We are currently looking for a Lead Planner for our client in Porvoo, Finland. Start of the project is as soon as possible.

Main tasks and responsibilities:

 • Leads and facilitates the planning process, compiles basis of schedule
 • Sets up the project schedule development and control as well as progress reporting in all types of projects independently
 • Calculates the project progress, forecasts the future
 • Communicates the schedule status and provides the analysis to project management; updates the schedule for future works when necessary
 • Actively engages with Project Team and relevant customer representatives as well as other stakeholders

Requirements:

 • Degree in Engineering or similar education
 • Several years of planning experience
 • Experience from Oil & Gas sector, preferably from Oil refineries
 • Experience in project management, control and planning in industrial investment projects (engineering, procurement and site operations)
 • Excellent ability to identify bottle necks on the project looking at the schedule and advise the project team accordingly
 • Excellent leadership, communication and inter-personal
 • Strong self-leadership skills, proactive and persistent attitude, hands-on mentality and desire to further develop in your role and grow within the team
 • Working knowledge of scheduling tools is mandatory for this position (Primavera 6)
 • Ability to work independently, collaborating closely and networking easily with all departments in all locations.

Languages:

 • English skills
 • Finnish skills considered as a benefit

By applying you will create your own job seeker profile and you will be a part of our candidate network. We will be able to offer you suitable job opportunities also in the future.

Please note that due to our client's urgent need only applicants with a valid working permit / EU-citizenship can be considered.

Please send us your CV in English. The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense International Plc implements zero-emission energy solutions and is closely involved in supporting the current energy breakthrough and making a zero-emission society a reality. Enersense’s brand and the ability of its personnel to adopt new ways of working and of using digital technology are especially well known through large construction projects in Finland and internationally in approximately 40 countries. The company has around 2,400 employees.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today.
--------------------------
Etsimme parhaillaan johtavaa projektisuunnittelijaa asiakkaallemme Porvooseen. Projektin aloitus on mahdollisimman pian.

Tehtävät ja vastuualueet:

 • Johtaa suunnitteluprosessia ja koota aikatauluja
 • Projektiaikataulun kehittäminen ja hallinta sekä etenemisraportointi
 • Laskea ja ennustaa projektin etenemistä
 • Kommunikoida aikataulun tilasta ja toimittaa tiedot projektijohdolle
 • Päivittää aikataulua tarvittaessa
 • Aktiivinen yhteistyö projektiryhmän, asiaankuuluvien asiakasedustajien ja muiden sidosryhmien kanssa

Vaatimukset:

 • Insinöörin tai vastaavaa koulutusta
 • Usean vuoden kokemus projektisuunnitelusta
 • Kokemuksta öljy- ja kaasualalta, mieluiten öljynjalostamoilta
 • Aikaisempaa kokemusta projektinhallinnasta, valvonnasta ja suunnittelusta teollisuuden investointiprojekteissa (suunnittelu, hankinta ja työmaatoiminta)
 • Erinomainen kyky tunnistaa pullonkaulat projektissa
 • Hyviä johtajuus, viestintä ja ihmissuhdetaitoja
 • Vahvoja itsejohtamistaitoja, aktiivista asennetta ja halua kehittyä
 • Aikataulutus työkalujen tuntemusta (Primavera 6)
 • Kykyä työskennellä itsenäisesti, tehdä tiivistä yhteistyötä ja verkostoitua helposti muiden osastojen kanssa

Kielivaatimukset:

 • Englannin kieli
 • Suomen kielen taito katsotaan eduksi

Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi työnhakijaprofiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haethan paikkaa englannin kielisellä CV:llä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa.

Enersensen työntekijänä saat kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään.

Apply now