Nuclear Safety Engineer/ Ydinturvallisuusinsinööri

Location: Olkiluoto, Finland
Duration 12 months

Position description

We are currently looking for a Nuclear Safety Engineer for our client in Olkiluoto Nuclear Power Plant, Finland. The start will be as soon as possible and the estimated duration is 12 months.

Our client is a multinational company specializing in nuclear power and renewable energy. Work will be situated on Olkiluoto 3 Nuclear Power Plant construction site. 

Your duties in this position will be: 

 • Draft safety messages
 • Design and provide trainings
 • Value experience feedback
 • Collect weak signals and include them in databases
 • Review events and weak signals and propose preventive actions
 • Ensure interface with WANO and OSART for nuclear safety matters
 • Review and assess nuclear safety culture, define and implement actions where appropriate
 • Review processes
 • Support performance or modification of commissioning tests
 • Support performance or scheduling of preventive and corrective maintenance
 • Support design change requests
 • Support overall scheduling of activities
 • Participate to start-up committee reviews
 • Support performance of risk assessments
 • Support assessments for technical specifications deviations or change proposals
 • Report to Project Quality Director
 • Participate to periodic project meetings and technical meetings where needed
 • Take part in strategic decision-making
 • Interact with all stakeholders as required

For this role we are expecting from you: 

 • Pressurized Water Reactor knowledge (general description, main process systems, operation modes…)
 • At least 10 years of practical experience in the nuclear industry among which 5 years at least on nuclear power plants
 • Practical experience in risk assessment activities
 • Practical knowledge of nuclear safety regulations and guidelines
 • Knowledge of the fundamentals of Nuclear Safety Culture (IAEA INSAG 4 publication, WANO key organizational parameters)
 • Practical experience of root cause analysis
 • Practical experience of corrective and preventive actions proposals, and follow-up of action plans
 • Good command of MS Office software (Word, Powerpoint, Excel)
 • Practical experience of large-scale projects in international environments
 • Practical experience of commissioning or start-up of nuclear facilities
 • Practical experience in technical specifications use and interpretation
 • Practical experience in regulator interface
 • Knowledge of practical tools for the development of nuclear safety culture
 • General knowledge of human factors methodology
 • Practical experience of in-field observation and reporting
 • Practical experience in the design and / or performance of training sessions
 • Practical experience in the design of written communication (e.g. safety messages)
 • Practical experience of working group leading

Languages:

 • English skills

By creating your own job seeker profile and applying for this position you are already one step closer to your next professional challenge.

The position will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Enersense is an operator for experts and workforce in the field of industry. We employ about 1 000 people a year. Enersense was founded in 2005 and our experience already covers a total of 39 countries, 62 different nationalities and 562 different job functions. Our mission is to connect skilled professionals to challenging jobs in our customer companies in Finland and worldwide. Our customers focus on many different industries, such as energy, construction and manufacturing.

As an Enersense employee, you will be provided with comprehensive occupational health care and seasonally changing benefits with our partners. We support and assist you throughout your employment, including in various logistical matters. We want you to be successful and have the possibility to develop yourself on your career path. If you wish to get a boost for your career, submit your application already today.

------------------------------------------------------------------------------------

Haemme parhaillaan asiakkaallemme ydinturvallisuusinsinööriä Olkiluotoon. Projektin arvioitu aloitus on mahdollisimman pian ja arvioitu kesto on 12 kuukautta.

Tehtäviäsi tulevat olemaan:

 • Luonnostella turvallisuusviestejä
 • Suunnitella ja toteuttaa koulutuksia
 • Varmista rajapinta WANO: n ja OSART: n kanssa ydinturvallisuusasioissa
 • Tarkastelet ja arvioit ydinturvallisuuskulttuuria, määrittelet ja toteutat toimintatavat tarvittaessa
 • Tarkastelet prosesseja
 • Tuet ehkäisevän ja korjaavan huollon suoritusta tai aikataulua
 • Tuet suunnittelun muutospyyntöjä
 • Tuet toiminnan yleistä aikataulua
 • Tuet riskinarviointien suorittamista
 • Raportointi projektin laatujohtajalle
 • Osallistuminen kokouksiin
 • Osallistut strategiseen päätöksentekoon
 • Olet vuorovaikutuksessa kaikkien sidosryhmien kanssa tarpeen mukaan

Mitä odotamme sinulta?

 • Painevesireaktorin tuntemus 
 • Ainakin 10 vuoden käytännön kokemus ydinteollisuudesta, joista vähintään 5 vuotta ydinvoimalaitoksilla
 • Käytännön kokemusta riskinarvioinnista
 • Ydinturvallisuusmääräysten ja ohjeiden käytännön tuntemus
 • Ydinturvallisuuskulttuurin perusteiden tuntemus (IAEA INSAG 4 -julkaisu, WANO: n organisaation tärkeimmät parametrit)
 • Käytännön kokemus perussyyanalyysistä
 • Käytännön kokemus korjaavista ja ennalta ehkäisevistä toimista sekä toimintasuunnitelmien seuranta
 • Hyvä MS Office -ohjelmien hallinta (Word, Powerpoint, Excel)
 • Käytännön kokemusta suurten projektien toteuttamisesta kansainvälisissä ympäristöissä
 • Käytännön kokemusta ydinlaitosten käyttöönotosta tai käynnistämisestä
 • Käytännön kokemusta teknisten määritelmien käytöstä ja tulkinnasta
 • Ydinturvallisuuskulttuurin kehittämisen käytännön välineiden tuntemus
 • Käytännön kokemusta kenttähavainnoista ja raportoinnista
 • Käytännön kokemusta koulutusohjelmien suunnittelusta ja / tai suorittamisesta
 • Käytännön kokemusta kirjallisen viestinnän (esim. Turvallisuusviestien) suunnittelusta
 • Käytännön kokemusta johtamisesta

Kielivaatimukset:

 • Englannin kielen taito

Haethan paikkaa englanninkielisellä CV:llä sivujemme kautta. Lähettämällä hakemuksesi luot samalla itsellesi profiilin ja liityt työnhakijaverkostoomme. Täten me voimme tarjota sinulle sopivia ja kiinnostavia työmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Enersense on teollisuuden projekteihin erikoistunut asiantuntija- ja työvoimaoperaattori, jolla on kokemusta vuodesta 2005 alkaen sekä kotimaisista että kansainvälisistä työpaikoista. Kauttamme työllistyy noin 1000 henkilöä vuodessa. Kokemuksemme kattaa jo yhteensä 39 maata, 62 eri kansalaisuutta sekä 562 eri toimenkuvaa. Missiomme on yhdistää taitavat ammattilaiset haasteellisiin työpaikkoihin asiakasyrityksissämme. Asiakkaamme keskittyvät moniin eri toimialoihin, esimerkiksi energiaan, tuotantoon, teollisuuteen ja rakentamiseen. 

Enersensen työntekijänä tarjoamme sinulle kattavan työterveyshuollon ja kausittain vaihtuvia etuja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tuemme ja autamme sinua koko työsuhteesi aikana mm. erilaisissa logistisissa asioissa ja haluamme sinun menestyvän ja kehittyvän urapolullasi. Jos haluat saada nostetta urallesi, jätä hakemuksesi jo tänään

Apply now