BIM AutoCAD Koordinaattori/ BIM AutoCAD Coordinator

Location: Hamina, Finland
Estimated start date: 15.10.2018
Duration: 6 months

Position description

Etsimme asiakkaallemme BIM AutoCAD Koordinaattoria Haminaan. 

Työtehtävät:

 • Toimia pääyhteyshenkilönä alihankkijoille, suunnittelutiimeille ja asiakkaalle.
 • Vastuussa suunnittelun eri vaiheiden toteutumisesta ajallaan ja varmistaa, että mahdolliset ongelmat ratkaistaan aikataulun mukaisesti. 
 • Tiivis kommunikaatio tiimien välillä ja työntekijöiden koordinointi.
 • Varmistaa, että tiimit työskentelevät oikeiden standardien, metodien ja BIM/CAD vaatimusten puitteissa. 
 • On tietoinen sisään- ja ulosliikkuvasta datasta sekä varmistaa, että mallit ja dokumentit ovat laadittu oikein. 
 • Valvoo dokumenttien ja piirrosten paikkansapitävyyttä tiedostoissa ja varmistaa vaadittujen formaattien käytön. 
 • Kehittää ja integroi 3D, 4D, 5D ja 6D -periaatteita ja soveltaa niitä eri ohjelmistoihin (esim. Revit, Asta, Synchro, Navisworks, jne.).
 • Prosessien, työnkulun ja menetelmien kehittäminen ja seuranta.
 • Tietomallien ohjeidenmukaisuuden validointi BEP ja RIBA:n verraten.
 • Tietomallien koordinointi ja arviointi, varmistaa mallien yhteentoimivuus sekä ylläpitää alkuperäisiä tietomalleja. 
 • Suorittaa laatutarkastuksia ja datan konversiota. 
 • Yhdistää BIM päivittäisiin toimisto- ja työmaa-aktiviteetteihin. 
 • Tunnistaa, tallentaa viedä ja raportoida dataa työmalleista. 
 • Huolehtia, että sisäisen arvioinnin looppi on toimivasti ylläpidetty, jotta projektitiimi pääsee tarkastelemaan kaikkia dokumentteja ajantasaisesti.

Vaatimukset:

 • Erinomaiset viestintätaidot ja englannin kielen taito
 • Vastaavaa suunnittelutyökokemusta vaativista teollisuuden, rakentamisen tai MEP projekteista
 • Kyky vetää tapaamisia projektitiimin ja asiakkaan kesken
 • Työkokemusta ja tietotaitoa Autodesk Revit-, AutoCAD- ja/tai Navisworks – ohjelmista. 
 • Luova ja itsenäinen ajattelija varustettuna ongelmanratkaisutaidoilla
 • Proaktiivinen ja innostunut edistämään BIM:iä
 • Innostusta kehittämään itseään sekä taitojaan Revit-, Navisworks-, AutoCAD-, ja muissa soveltuvissa ohjelmistoissa
 • Hyvät tekniset ja IT-taidot
 • Laatuorientoitunut
 • Näyttöä BIM-projekteista, jotka toteutettu jollain seuraavista: Revit, AutoCAD tai Navisworks
 • Matkustushalukkuus

Kielivaatimukset:

 • Sujuva englannin kieli

Haethan paikkaa Englanninkielisellä CV:llä sivujemme kautta. 

Mikäli sinulla on kysymyksiä paikkaan liittyen, lisätietoja tehtävästä antaa: Sanna Uronen, sanna.uronen@enersense.com.

Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

We are currently looking for a BIM AutoCAD Coordinator for our Client in Hamina, Finland.

Main tasks and responsibilities:

 • Overall lead contact for Subcontractors, Design Teams and the Client.
 • Responsible for ensuring issues with design are resolved and production of design outputs related to specific package or time based task.
 • Responsible for providing an as built/area coordinated plan that meets the project programme.
 • Escalating risks to own team, compliance with standards, methods, spatial coordination and BIM /CAD delivery.
 • Be aware of incoming and outgoing data and ensuring that models and documents are relevant.
 • Ensure that changes are identified, that the accuracy of drawings and models held on file are maintained, and that data issued are in the required format and using the required method.
 • Develop and integrate 3D, 4D, 5D & 6D principles and apply to software packages (eg. Revit, Asta, Synchro, Navisworks etc.)
 • Be aware and adopt principles held in the client design standards.
 • Work within and follow the processes, workflows and procedures.
 • Produce project outputs such as data drops.
 • Validate model compliance against BEP, RIBA stages and agreed data drops.
 • Model coordination and interrogation, ensure models work together, maintain master model, ensure information remains interoperable.
 • Perform clash detection, quality checks and data conversion.
 • Connect BIM to office and site activities.
 • Identify, capture, export and report key data from working models.
 • Ensure that an effective internal review loop is maintained so that all documents are properly reviewed by the Project Team

Requirements:

 • Excellent communicator - Excellent English Speaker
 • Ability to chair meetings with project team and client alike
 • Knowledge of Autodesk Revit, Navisworks or AutoCAD
 • From a Mechanical, Electrical, Public Health background, design or construction.
 • Creative and independent thinker with problems solving skills.
 • Proactive and enthusiastic in encouraging and nurturing a BIM.
 • Have a desire to always develop further knowledge of REVIT, Navisworks, AutoCAD and associated packages.
 • Good technical and software skills
 • Quality focused
 • Proven BIM track record including authoring tool
 • Willing to travel

Language Skills: 

 • Fluent English required

Please register as a jobseeker and apply for the position through our website. 

If you have questions regarding the position, please contact Mrs. Sanna Uronen by E-mail, sanna.uronen@enersense.com.

The post will be filled as soon as a suitable applicant is found.

Apply for this position

Apply now